För mig är meningen med livet goda relationer. Goda relationer i fyra dimensioner 1. En god relation till Gud 2. En god relation till mina medmänniskor 3. En god relation till skapelsen 4. En god relation till mej själv

Gud är kärlek och relation. Det som finns mellan mej och allt annat är en god Gud, en god kraft.

Klicka för de kategorier ditt svar berör:
X

Om Meningen med livet

Meningen med livet är inte ute efter det slutliga svaret. Vi vill i stället samla så många svar som möjligt. Genom århundraden har filosofer, präster, akademiker, kungligheter, bönder, män och kvinnor försökt att hitta svaret, en del tror sig ha hittat det, andra ser själva sökandet som svaret. Vem som har rätt, det vet ingen. Helt ärligt är det bara du som kan bestämma vad du anser vara meningen med livet. Och det svaret behöver inte vara statiskt. Livet ändrar sig hela tiden. Så gör även svaren…

X

Kontakt

Har du några frågor eller funderingar maila jonas@meningenmedlivet.com