Fyra ting kommer inte tillbaka: en avskjuten pil, ett uttalat ord, ett försummat tillfälle, ett tillryggalagt liv.

Klicka för de kategorier ditt svar berör:
X

Om Meningen med livet

Meningen med livet är inte ute efter det slutliga svaret. Vi vill i stället samla så många svar som möjligt. Genom århundraden har filosofer, präster, akademiker, kungligheter, bönder, män och kvinnor försökt att hitta svaret, en del tror sig ha hittat det, andra ser själva sökandet som svaret. Vem som har rätt, det vet ingen. Helt ärligt är det bara du som kan bestämma vad du anser vara meningen med livet. Och det svaret behöver inte vara statiskt. Livet ändrar sig hela tiden. Så gör även svaren…

X

Kontakt

Har du några frågor eller funderingar maila jonas@meningenmedlivet.com